Aski Ankara Su Kesintisi Sorgulama


Aski Ankara Su Kesintisi Sorgulama için Tıklayınız..

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası, Kazım Karabekir caddesi üzerinde; abonelerin ulaşımda zorluk çekmeyeceği Genel Müdürlük kompleksi içerisinde hizmet vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet binası, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanımlarına uygun bir yapıda dizayn edilmiş Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Genel Müdürlük binası içerisindeki yerleşim, faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini aynı zamanda birimler arası iletişim kolaylığını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca hizmet binamızda tüm personelin kullandığı bir yemekhane ve çevresinde; sağlık merkezi, garaj amirliği ile benzinlik de bulunmaktadır.


Ana hizmet binamız dışında Ziraat Fakültesi yanında atölyeler yer almaktadır. Bununla birlikte 5 Su Arıtma Tesisi, 7 Atıksu Arıtma Tesisi, 15 Paket Arıtma Tesisi, 1 Laboratuvar Hizmet Binası, 60 Pompa İstasyonu, 108 Su Deposu, Beştepe Sosyal Tesisleri, ASKİ Spor Salonu, Emek, Anıttepe, Dışkapı, İvedik, Mamak lojmanları şehir içindeki diğer yapılardır. Ayrıca Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı?na bağlı olmak üzere toplam 18 adet bölge binasında hizmet verilmektedir. Mahalle statüsüne geçen köylerde ise 433 Su Deposu, 270 kuyu ve Pompa İstasyonu bulunmaktadır. 5.200 kişi kapasiteli Spor Salonumuz İvedik' te bulunmakta olup; bu salonda spor müsabakalarının yanında sosyal aktiviteler de yapılmaktadır.


İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR

Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinde daha hızlı bir şekilde hizmet verilmesinde kullanılmak üzere kuruluş merkezi ve 11 ayrı bölgede toplam 473 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Kuruluşumuza ait her türlü araç, iş makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, tamiri ve yedek parça temini işlerinin takip ve kontrolünün yapılması; ayrıca araç ve iş makinelerinin hizmete hazır hale getirilmesi işlemleri Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Araç ve iş makinelerinin mevcut sayısı ise; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından temin edilebilmektedir.

Su Kalite Politikası


-Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak, laboratuvarımızın bugüne kadar edinmiş olduğu saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek,
-TS EN ISO/ IEC 17025:2005 Standardına uygun olarak kurulmuş olan Kalite Sistemini uygulayarak, etkinliğini sürekli iyileştirmek, gelişimini sağlamak ve laboratuvarın güvenilirliğini devamlı kılmak,
-Personelin kalite dökümanlarını öğrenmeleri, politikamıza ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
-Hizmetin; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalınarak, ilk defada ve en kısa sürede verilmesini sağlamak,
-Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımını ve eğitimini sağlamak,
-Deneyleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapmak,
-Personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
-Kalite, planlama, iş birliği ve koordinasyon anlayışını geliştirmek ve verimliliği artırmak,
-Laboratuvar hizmetlerini nitelikli personelle vermek ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,


SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI


Ankara’nın günlük su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü; bünyesinde bulunan son sistem cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında incelediği su numuneleriyle Ankara halkının daha sağlıklı su kullanmasını sağlamaktadır.
ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları 03.03.2009 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite olmuştur. Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade eder. Ayrıca laboratuvar akreditasyonu, laboratuarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlayarak müşterilerine güvenilir deney hizmetini sunar. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde, akredite laboratuarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.

ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları’nda TS-266, ASTM, Standard Methods, EPA ve kısmen de EEC standartlarındaki deney metotları kullanılarak 1200 ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri kontrol edilmekte ve sonuçlar ilgili birimlere gönderilmektedir.

ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları; Kimya Laboratuvarı: Temiz Su ve Atıksu; Bakteriyoloji Laboratuvarı birimlerinden oluşmaktadır.


A- KİMYA LABORATUVARI;

1- TEMİZ SU LABORATUVARI;

Günlük olarak odak noktalarından alınan su numunelerinin kontrolleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Ayrıca İvedik, Pursaklar, Çubuk ve Kazan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin düzenli ve verimli çalışması için tüm deneyleri, abone şikayetlerine yönelik deneyler, yeraltı sularının kalite kontrolüne yönelik deneyler, ASKİ’nin ilgili birimlerinden gelen niteliği belirsiz suların deneyleri, baraj ve derelerin, ham su kaynaklarının su kalitesine yönelik deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca Arıtma tesislerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin (Kireç, Alüminyum Sülfat vb.) kalite kontrol deneyleri yapılmaktadır.

2- ATIK SU LABORATUVARI;


Ankara Atıksu Arıtma Tesislerimizin işletilmesine yönelik deneyler yapılmaktadır. Ayrıca Ankara’daki mesken ve endüstriyel atıkların kontrolü ile talep halinde özel işletmelerin mesken ve endüstriyel atıkları, Ankara Çayı, göl ve gölet sularının deneyleri yapılmaktadır.

B- BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI;


Günlük olarak odak noktalarından alınan su numunelerinin ve İvedik, Pursaklar, Çubuk ve Kazan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin bakteriyolojik kontrol deneyleri yapılmaktadır.

ANKARA SUYUNUN KALİTESİ


İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra şebekeye verilen su, ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında ve içme suyu arıtma tesislerinde her gün kontrol edilmektedir. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara’nın çeşitli semtlerinde belirlenen 1238 noktadan aldığı şebeke suyu numunelerini analiz ederek, Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değerlerine uygun olduğunun ve suyun içilebilir nitelik ve kalitede olduğunun garantisini vermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Ocakları vasıtasıyla da su kalitesinin kontrolleri yapılmaktadır. Bunların dışında abonelerden gelen talepler doğrultusunda da numune alınmaktadır. Ankara halkına sunulan içme suyunun kalite değerleri, ASKİ’ nin internet sayfasında günlük, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aylık ve Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü’ne yıllık olarak bildirilmektedir.
Ankara halkına sunduğumuz suyun kalitesi ile ilgili gerekli analizlerin yapılması, Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğünün hizmetleri kapsamındadır. Bu kapsamda; barajlarımız ve su kuyularımız ile arıtma tesislerimizden şebeke hatlarına, su depolarından son kullanıcı olan her türlü abonemize kadar, su numuneleri alınarak son sistem teknolojiye sahip laboratuarlarımızda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmaktadır.

İçme suyunun kalitesi Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, TS 266 Nisan 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular ve Dünya Sağlık Örgütü’nde verilen değerlere göre takip edilmekte olup bu standartlarda müsaade edilen maksimum değerlerin altında olduğu tespit edilmektedir.

NUMUNE KONTROL VE TESLİM ETME TABLOSU


Numune Alma Yerinde Koruyucuların İlavesi (Gerekiyor ise) (TS EN ISO 5667-3 Standardı Çizelge 1)
Numunelerin korunması ile ilgili özel analitik standartlara ve bilgi için TS EN ISO 5667-3’e başvurulmalıdır. Koruyucuların ilave edilmesi için imalatçı tavsiyelerine tamamamıyla uyulmalıdır.


ASKİMATİK


Genel Müdürlüğümüz, kartlı sayaç kullanan abonelerimize büyük kolaylıklar sağlayan ASKİMATİK uygulamasının yoğun ilgi görmesi nedeniyle sayıyı artırarak Ankara genelinde toplam sayıyı 19' a çıkarmıştır. Kartlı sayaç abonelerimizin 7 gün 24 saat kesintisiz su yükleyebilmelerini sağlayan ASKİMATİK' ler sayesinde banka ATM' lerinden işlem yapar gibi kartlı sayaçlara su yüklenebilmektedir. Projenin daha sonraki aşamasında, tüm su faturalarının da ASKİMATİK' lerden tahsil edilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaları tamamlandığında ASKİMATİK' lerden hem kartlara su yüklenebilecek, hem de su faturaları tahsil edilebilecektir.

KARTLI SAYAÇ (AKILLI SU SAYACI)

ASKİ, 1994 yılından bu yana "Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi" konusunda yoğun bir analiz ve inceleme çalışması yürütmektedir. Su satış sistemlerinin ulaştığı son nokta olan "Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi" uygulamada bir çok kolaylıkları da beraberinde getirmektedir. Bu sistemin, su dağıtım kuruluşlarının işlerini oldukça kolaylaştıran bir sistem olduğu görülmüştür. Ayrıca tahsilat işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlayacağı ve kaçakları önlemede etkin olacağı görülmüştür. ASKİ Genel Müdürlüğü 02.08.1995 tarihinde ilk Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi ihalesini yapmıştır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da bu sistemin uygulanır hale getirilmesi için görevlendirilmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın yoğun ve gayretli çalışması neticesinde 1996 yılı Haziran ayından itibaren test uygulamalarına başlanılmış olup, 1997 yılı Şubat ayı itibari ile 3.000 adet elektronik akıllı su sayacı uygulamaya konulmuştur.


Bu sistemle, abone satın aldığı kadar su kullanabilir; yani sistem zamlardan etkilenmeyen ön ödemeli kredi sistemi ile çalışır. Elektronik Akıllı Su Sayacı, ekranı sayesinde kullanım bilgilerini verir, bu yüzden de kullanımı çok kolaydır. Sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsade etmez. Her sayacın kendine özgü bir akıllı kredi kartı (Smart card) vardır. Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli bir müdahaleyi tespit ederek hafızasına alır ve akıllı vanasını kapatıp kendini koruma altına alır. Abonenin ASKİ'den satın alarak Elektronik Su Sayacına yüklediği kredi bitmeden önce, sayaç aboneyi yeni kredi alması için uyarır. Abone uyarıya rağmen su kredisi almazsa, elektronik akıllı sayaç 'bitti' mesajı vererek akıllı vanasını kapatır.

Akıllı sayaç, pillerinin değişme zamanı geldiğinde aboneyi ikaz eder, abone ikaza uymazsa bilgileri hafızasına kaydederek tüm bilgilerini korumaya alır. Akıllı kredi kartı da sayacın hafızasındaki özel program ile sayacı kontrol eder. Akıllı kredi kartı başka bir sayaca takıldığı takdirde işlem yapmaz. Kötü niyetli olarak yapılan yabancı kartla su sayacını açma denemelerini hafızasına kaydeder. Daha sonra ASKİ yetkilisi bu girişimleri özel kartı ile sayacın hafızasından okur. Abone akıllı kredi kartını kaybederse idareye başvurup eski kartı sistemden iptal ettirir ve yeni bir kart alır. Abonenin kaybettiği kart, bulanın hiç bir işine yaramaz.


Abone istediği an, kullandıgı su miktarını, kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından okuyup izleyebilir. Abone, istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir ve sık sık yapılan tarife degişikliklerinden (zam) etkilenmez. Ayrıca bazı sıradışı durumlarda oluşabilen yüksek tutarlı faturalarla karşılaşmadan kendi hesabını yapabilir ve dilediği kadar su harcaması yapabilir. Su peşin satılacağından mülk sahibi ve kiracı arasındaki çeşitli ihtilaflar da ortadan kalkmaktadır. Yine aynı şekilde, peşin su satışı yapıldığı için, ödemelerde kuyrukta beklemeler olmamakta, abone ihtiyacı kadar su kredisi alma imkanına kavuşmaktadır.


Sayaç okuma işlemleri ve maliyet giderleri ortadan kalkar. Borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme-takma, açma-kapama gibi işlem ve giderlerini ortadan kaldırır. Mekanik sayaçların sayaç okuma endekslerinin her dönem bilgisayar ortamına aktarılması, fatura hazırlanması ve bildirim dağıtılması gibi işlemleri ortadan kaldırır.

Ön ödemeli akıllı su sayacı sisteminde fatura bedeli ile birlikte KDV si de peşin olarak alınmaktadır. Halbuki eski sisteme göre, faturalarımızı bastığımız tarihten itibaren tahsil edemediğimiz alacaklarımızın KDV' sini dahi peşin ödemekteydik

Sistem, bankalara otomatik ödeme için gönderilen ve ödenmeyip iade edilen faturaların tespiti için yapılan çalışmaları ve bunlara faiz tahakkuk ettirilmesi işlemlerini ortadan kaldırmaktadır.

Yüksek oranda su tüketen, kaçak su kullanma eğiliminde olan, su parası tahsilatında zorluk çekilen abonelerin su paralarını ödememe problemleri de bu sistem sayesinde çözüme kavuşturulmuş olmaktadır.

Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.

Geçmiş borçların takip ve kontrolü gibi işlemler de ortadan kalkacaktır.

ASKİ de istediği an akıllı su sayacı abonelerinin su tüketimlerinin istatistiki analizini yapabilecektir.

ALTINDAĞ Su Kesintisi

AYAS Su Kesintisi

BALA Su Kesintisi

BEYPAZARI Su Kesintisi

ÇAMLIDERE Su Kesintisi

ÇANKAYA Su Kesintisi

ÇUBUK Su Kesintisi

ELMADAĞ Su Kesintisi

GÜDÜL Su Kesintisi

HAYMANA Su Kesintisi

KALECİK Su Kesintisi

KIZILCAHAMAM Su Kesintisi

NALLIHAN Su Kesintisi

POLATLI Su Kesintisi

ŞEREFLİKOÇHİSAR Su Kesintisi

YENİMAHALLE Su Kesintisi

GÖLBAŞI Su Kesintisi

KEÇİÖREN Su Kesintisi

MAMAK Su Kesintisi

SİNCAN Su Kesintisi

KAZAN Su Kesintisi

AKYURT Su Kesintisi

ETİMESGUT Su Kesintisi

EVREN Su KesintisiKategori: Su Kesintileri Sorgulama Ankara Su Kesintisi Sorgulama